tin tưc

Trong bài diễn văn nhân dịp Giáng sinh Đức Giáo Hoàng Francis đã liệt kê 15 điều mà Ngài gọi là các "chứng bệnh" ảnh hưởng nặng nề đến các giáo sĩ này và thúc giục họ phải tự kiểm nghiệm lỗi lầm của mình trước ngày Chúa Giáng sinh.
HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Friday, September 30, 2016

Di sản của Mẹ Teresa

Wednesday, September 28, 2016

Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên Năm chẵn

Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên Năm chẵn

Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên Năm chẵn

ipnoid.com