HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Friday, March 24, 2017

Bài Giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Thursday, March 23, 2017

Linh mục Nguyễn Minh Hiền bị kết án cắp tiền của giáo xứ

Saturday, March 18, 2017

Bài giảng: Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm A

Friday, March 10, 2017

Audio Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm A