tin tưc

Trong bài diễn văn nhân dịp Giáng sinh Đức Giáo Hoàng Francis đã liệt kê 15 điều mà Ngài gọi là các "chứng bệnh" ảnh hưởng nặng nề đến các giáo sĩ này và thúc giục họ phải tự kiểm nghiệm lỗi lầm của mình trước ngày Chúa Giáng sinh.
HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Wednesday, August 24, 2016

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Sunday, August 21, 2016

Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

ipnoid.com