HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Thursday, April 13, 2017

Bài giảng (audio) Vọng Phục Sinh: Ý nghĩa của ngọn nến Phục Sinh

Bài giảng (audio) Thứ Sáu tuần Thánh:

Sunday, April 9, 2017

Các Kitô hữu mừng Chủ nhật Lễ lá

Saturday, April 8, 2017

Bài Giảng Chúa Nhật Mùa Chay Năm A - Lễ Lá