HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Saturday, August 26, 2017

Linh mục khai giữ tài liệu ấu dâm vì ‘giận Chúa’

Một linh mục ở Virginia thú nhận từng là thành viên KKK

Thursday, July 27, 2017

Hồng y George Pell hầu tòa về lạm dụng tình dục

Sunday, July 2, 2017

Vatican thay hồng y bộ trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin