HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Thursday, November 24, 2016

Dì Hai Bến Sắn

Tuesday, November 22, 2016

Ðức Giáo Hoàng: Linh mục được quyền giải tội phụ nữ phá thai

Monday, November 14, 2016

Các Hồng y bảo thủ phản đối giáo lý gia đình của Đức Giáo Hoàng

Thursday, November 10, 2016

Bài giảng Chúa nhật 33 Thường niên - Năm C - Lễ các Thánh Tử Đạo VN

ipnoid.com