HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Wednesday, June 20, 2018

GM Hoàng Đức Oanh: ‘Cần chỉnh 3 điều khiến dân khốn đốn’

Monday, May 28, 2018

Quan hệ Việt Nam - Vatican còn nhiều trở ngại

Wednesday, January 31, 2018

ĐGH phái người đến Chile điều tra giám mục bao che ấu dâm

Vatican thay đổi lập trường đối với Bắc Kinh gây lo ngại