HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Friday, May 5, 2017

Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận gần bậc chân phước hơn

Thursday, April 13, 2017

Bài giảng (audio) Vọng Phục Sinh: Ý nghĩa của ngọn nến Phục Sinh

Bài giảng (audio) Thứ Sáu tuần Thánh:

Sunday, April 9, 2017

Các Kitô hữu mừng Chủ nhật Lễ lá