HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Thursday, April 13, 2017

Bài giảng (audio) Vọng Phục Sinh: Ý nghĩa của ngọn nến Phục Sinh

pic
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

No comments:

Post a Comment