HINH

Thông điệp của ĐGH Phanxico

Thanh Trúc, phóng viên RFA ...>>Đọc thêm>>

Thursday, April 13, 2017

Bài giảng (audio) Thứ Sáu tuần Thánh:

Làm sao để bước đi trên con đường cứu độ

pic
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

No comments:

Post a Comment